top of page
camel.png

אודות ניצנה

"כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח עֹז" שאול טשרניחובסקי

 

ניצנה היא קהילייה חינוכית התיישבותית במדבר, סמוכה לגבול מצרים, בבעלות הסוכנות היהודית לא"י. הקהילייה נוסדה בשנת 1986 ביוזמת חבר כנסת אריה לובה אליאב ברוח אהבת האדם, מדבר וטבע.

החזון של ניצנה הינו להוות קהילה חינוכית לצעירים מכלל החברה הישראלית ולייצר בעבורם מרחב ובית בו יוכלו לטוות את חלומותיהם ובו יקבלו את הכלים להגשים אותם. אנו מאמינים כי החיבור בין "השבטים" השונים והמגוונים המרכיבים את החברה הישראלית הינו הכרחי ליצירת חברה ישראלית חסונה שבה שוויון הזדמנויות וכבוד לכל אזרחיה. על כן ניתן למצוא בניצנה תוכניות חינוכיות מעמיקות לצעירים מכלל החברה הישראלית, ביניהם: חרדים, חילונים, בדואים, עולים חדשים ועוד הגרים וצומחים יחד זה לצד זה. בנוסף לאלה אנו בניצנה פועלים ליישוב הנגב והפרחתו ומקימים בימים אלה ישוב חדש בתוך ניצנה. 

בכל פעולות אלה אנו מקווים להמשיך לבנות ולחזק את מדינת ישראל ברוח ציונית חלוצית הדוגלת באהבת אדם טבע ומדבר.  

 

בניצנה פועלות מגוון תוכניות חינוכיות ומפעלים חברתיים: 
- כפר הנוער הבדואי הראשון בארץ- "נווה מדבר"
- כפר חינוכי לנוער חרדי נושר- "ממדבר מתנה"
- מכינה קדם צבאית חצי שנתית- "דרך ארץ"
- מכינה לעולים צעירים מברית המועצות לשעבר - תוכנית סל"ה
- תכנית התמחות בספורט ובריאות ליוצאי ברית המועצות לשעבר- "מסע"
- משק חקלאי חינוכי - בו משתלבים חניכים ממגוון התוכניות בניצנה
- "בוסתן במדבר"- בית ספר קהילתי סביבתי ברוח מונטסורי. 
- חווה חקלאית- לצרכי לימוד ומחקר לבתי ספר מרחבי הנגב
- מרכז הדרכה ואירוח מדברי - שנת שירות המשלבת הדרכת טיולים וחינוך

 

bottom of page